Geen Huurverhoging in 2021

Februari gaat de boeken in als een historische maand. Voor  het eerst heeft de regering gehoor gegeven aan de dringende oproep om de huren van de sociale huurwoningen niet te verhogen.  Heeft u al langere tijd een relatief hoge huur betaald ten opzichte van uw inkomen..? Dan zou u in aanmerking kunnen komen voor eenmalige huurverlaging. Maasdelta neemt hierover contact met u op. Maar let op, als uw inkomen in 2020 lager was dan uw inkomen in 2019, dan is het goed om zelf contact op te nemen over een mogelijke huurverlaging. De belastingdienst geeft uw inkomen van 2019 door aan de verhuurder omdat recentere gegevens nog niet bekend zijn. Zie voor de details over deze regeling: www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021

Maassluis Aardgasvrij

Datum presentatie 18 februari 2021

Gespreksleider Joost v.d Wal

Deelnemers:

Sjef Evers, wethouder duurzaamheid

Sjoerd Kuiper, wethouder ruimtelijke ordening

Wietske van Hooff, beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Maassluis

Menno Schokker, adviesbureau Merosch

Frank Prins, Woonwijzerwinkel

 

Beknopte samenvatting presentatie

Tijdens de presentatie kwamen de diverse deelnemers aan het woord en werd uitleg gegeven over het thema Maassluis aardgasvrij. Tijdens de uitleg was er gelegenheid om online vragen te stellen.    De vragen werden door de gespreksleider geselecteerd en  door de deelnemer die op dat moment aan het woord was beantwoord.      Alle vragen en antwoorden  zullen later op de website van de gemeente worden getoond.

Reden Maassluis aardgasvrij.

Naleven klimaatakkoord waardoor opwarming van de aarde wordt tegengegaan.  Zie website https://www.klimaatakkoord.nl/

Maassluis streeft ernaar om in 2040 aardgasvrij te zijn.

Transitieve warmte

Maassluis maakt plan voor transitieve verwarming.                                Dat plan moet eind 2021 gereed zijn.  Per wijk wordt bekeken hoe dit gaat gebeuren.

Grote kanshebbers zijn:                                                                                 Warmtenet (onder andere restwarmte van industrie)                            All Electric (elektrisch verwarmen)

Energiebesparende maatregelen
Deze zijn nodig om de klimaatdoelen te behalen en om de alternatieven voor gas te kunnen realiseren. Huiseigenaren en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor deze maatregelen.

Mogelijke financiering:

https://www.maassluis.nl/duurzaamheidslening

https://www.maassluis.nl/stimuleringslening

Huurders kunnen voor vragen over de verduurzaming van de woningen contact opnemen met hun verhuurder.

 

Planning                                                                                                                         Maart / April presentatie van concept Transvisie Warmte tijdens bijeenkomst voor bewoners en ondernemers

Na presentatie concept: opstellen definitieve Tansvisie Warmte. De visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Maassluis

Na vaststelling: maken van concrete wijkuitvoeringsplannen voor de wijken die als eerste aan de beurt zijn, samen met de bewoners en de organisatie.

Woonwijzerwinkel

Voor advies en aanschaf van energiebesparende middelen.                  In Rotterdam bevindt zich een innovatiecentrum waar men (na de coronacrisis terecht kan).

Woonwijzerwinkel Rotterdam

Directiekade 2
(haven 2600) Heijplaat
3089 JA Rotterdam
(010) 747 01 47

Eenvoudige tips van de  Woonwijzerwinkel voor energiebesparing:

  • Zet de temperatuur van het CV water op 60 graden
  • Plaats isolerende folie achter uw CV radiatoren
  • Plaats speciaal daarvoor gemaakte ventilatoren onder uw CV platen.
    Hierdoor wordt de warmte van uw radiatoren op een meer efficiënte manier in de ruimte gebracht wat energiebesparend werkt.

Te bekijken websites:

Bezwaar WOZ waarde 2019

Beste bewoners.

Onlangs heeft u van de Gemeente Maassluis de aanslag ontvangen met betrekking tot de WOZ waarde van uw woning. Het is mogelijk dat de WOZ waarde echter te hoog is ingeschat namelijk €149.000,-.
Vorig jaar is er door een bewoner bezwaar gemaakt tegen de WOZ waarde van zijn/haar woning en deze is toen opnieuw getaxeerd. Hierbij is een veel lagere WOZ waarde vastgesteld, namelijk € 127.000.
Het is dus verstandig om tegen de WOZ waarde van uw woning bezwaar te maken indien deze hoger is ingeschat dan € 127.000.
Hoe u dit moet doen staat vermeld op de aanslag die u heeft ontvangen.
Als reden dient u dan te vermelden dat in 2018 een soortgelijke woning is getaxeerd op € 127.000 dus dat uw woning ook die waarde heeft.
Iedere bewoner zal dit individueel moeten doen want de Bewoners Commissie kan dit niet namens alle bewoners regelen.

Vreemde snuiters op het Sparrendal

Let op:

 

Meerdere bewoners hebben melding gemaakt van vreemde personen die aanbellen en die zich voordoen als medewerker van Maasdelta en die proberen om allerlei persoonlijke gegevens van u te verkrijgen.

Maasdelta weet echter nergens van en raad een ieder die benaderd word door een medewerker van Maasdelta om naar zijn of haar legitimatie te vragen.

Geef ook nooit zomaar persoonlijke gegevens af! Wanneer het werkelijk een medewerker van MdM is, dan weten ze alle gegevens die ze van u nodig hebben al!

ANIMATIE TEAM BOMENDAL MAASSLUIS – Schiedams Nieuws

19-8-2016, MAASSLUIS- Een kleine teleurstelling voor de vrijwilligers die met elkaar het Animatie Team Bomendal vormen. Het plan het team vanavond in het zonnetje te zetten gaat niet door, wegens ziekte van wethouder Kees Pleijsier (CDA). De groep zou worden bedankt voor hun inzet om tijdens de zomervakantie de thuisblijvende kinderen te vermaken met spelletjes en activiteiten. De gemeente Maassluis gaat proberen hier op een ander …

Bron: ANIMATIE TEAM BOMENDAL MAASSLUIS – Schiedams Nieuws