Huurverlaging gekregen Let op!!!

Ingezonden stuk
Huurverlaging gekregen? Check je huurtoeslag
19 juni 2023
Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.
Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een huur boven de 575 euro kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.
Huurverlaging: altijd voordeel!
Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit. Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.
Toeslag is een voorschot!
Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2023 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2023 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen.
Terugvordering voorkomen!
Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf goed op te letten.
Zelf doen
Je kunt inloggen op www.mijntoeslagen.nl . Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je inkomen dit jaar omhoog gaat, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.
Hulp vragen!
Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.
Huurverlaging niet doorgegeven?
Woningcorporaties moeten de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst doorgeven. Merk jij dat je corporatie dit niet heeft gedaan? Of help je huurders met hun belasting en merk je dat dit bij de huurders die jij helpt niet gebeurd is? De Woonbond hoort het graag (via het contactformulier).
HUURTOESLAG
Hoe je zelf huurverlaging kunt doorgeven staat op de website van de Belastingdienst www.mijnbelastingdienst.nl
Dat corporaties de huurverlaging aan de Dienst Toeslagen moeten doorgeven staat in deze circulaire van de overheid
Woonbond opgelucht nu kabinet afziet van normhuren
Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen
Aedes en Woonbond protesteren tegen bezuiniging op huurtoeslag
Raad van State kraakt versoberen huurtoeslag
Raad van State kraakt versoberen huurtoeslag, Woonbond roept op er vanaf te zien.