Even voorstellen: leden BCS

Lia Duinker: Voorzitter

– Heeft regelmatig overleg met Maasdelta, met de wijkmeester over onderwerpen in- en rondom de flats en met de afdeling Financiën  over o.a. de afrekeningen Servicekosten en Stookkosten.
– Zorgt voor de nieuwsbrief en de website.

Indien nodig zijn er bijeenkomsten met de gemeente en politie voor de leefbaarheid en veiligheid van alle bewoners.

Jan Duinker: Secretaris, adres: Sparrendal 220

– Behandelt de ingekomen en uitgaande post.
– Verzorgt de informatie aan de nieuwe bewoners.
– Notuleert de bestuursvergaderingen, maakt het verslag en stelt de agenda op, samen met de voorzitter. Tevens verantwoordelijk voor het Jaarverslag van de Bewonerscommissie.
– Onderhoudt het contact met andere Bewonerscommissies.
– Bezoekt de Achterbanvergadering van de VBBM en de bijeenkomst van het Gebiedsoverleg, georganiseerd door de Gemeente Maassluis.

Ben van Kampen: Penningmeester

AED beheer en vlaggenist

Ingrid Roovers: Algemene zaken