notitie Bewoners Commissie Sparrendal

Attentie !!!

Overeenkomstig met de huisregels, is het niet toegestaan te rolschaatsen, steppen, skaten e.d.

  1. In de hallen van de flats

  2. Op de galerijen van de flats

  3. Te spelen in de trappenhuizen van de flats

Wij verzoeken om medewerking van de ouders. Dank U wel.