AED

In het Sparrendal zijn 2 AED defibrillatoren aanwezig, 1 in het 6/14 hoog flat in de centrale hal en 1 in het 10 hoog flat op de 7e etage.

De AED oproepknop bevindt zich boven het bellenpaneel in de hal van beide flats. Door hierop te drukken gaat bij de AED’ers het alarm af.  Door een technische storing zijn de nummers 62, 166 en 202 nog niet aangesloten. Zij moeten apart worden opgeroepen.

 

De verbandtrommels zijn weggehaald, omdat er steeds materiaal werd gestolen. Voorlopig staan ze in het kantoor van de BCS.

2

Wanneer iemand in uw omgeving onwel wordt en niet meer reageert op prikkels van buitenaf (roepen, schudden, knijpen etc.) dan dient u de AED’ers op te roepen. Deze AED’s kunt u niet zelf bedienen. Ze zijn namelijk alarm beveiligd, er zit een slot op en hiervoor moet u gecertificeerd zijn.

De gecertificeerde AED-ers zijn:

10 hoog:
nr.   etage naam       Tel.nr.  / mobiel

 • 62      2    Hr. R.J. Hogenes  06-47012322
 • 166   6    B. van Kampen 010-5923620
 • 202   7    Hr & mw. Holverda 010-5923088
 • 256   8     Hr. E. Kinnegen 010-5923587 / 06-36102544
 • 256   8     Mw. R. Kinnegen 010-5923587 / 06-40768137
 • 274  9      Hr. W. Reichert, 010-5922844 / 06-22937808
 • 290  10   Ingrid Roovers
 • 304  10   Hr. J. Hoeksma 010-5924047

6/14 hoog:
nr.       etage naam         Tel.nr.  / mobiel

 • 492   6   Hr. Renes 010-7613544 / 06-48134453
 • 538   9  Mw. M. Winter 06-48518978
 • 554   9  Hr. J. Hoeksma 010-5910807
 • 588  11  Mw. G. vd Sluis

Het oproepen van de AED’ers kan op verschillende manieren. Oproepen door middel van de alarmknop heeft de voorkeur. Er gaat dan een alarm af bij alle AED’ers.  De knop bevind zich in de hal bij het bellenpaneel achter een breekglas.

Na het oproepen via de alarmknop dient u bij het bellenpaneel te blijven totdat er tenminste 2 AED’ers zich gemeld hebben. Aan de eerste AED’er geeft u de opdracht om te komen reanimeren en aan de tweede om het AED apparaat op te halen. De AED’er bepaald of er 112 gebeld moet worden.

Telefonisch

Hoewel dit de snelste manier lijkt, is dit niet aan te bevelen. Alle telefoonnummers van de AED’ers staan vermeld, maar als de eerste niet opneemt, de 2e op zijn mobiele telefoon opneemt en niet thuis blijkt te zijn, en bij de 3e een voicemail krijgt, dan kunt u snel in nog grotere problemen komen.

Aanbellen

Op de lijst met telefoonnummers staat ook vermeld op welk nummer en welke etage de AED’ers wonen. Als een AED’er uw buurman blijkt te zijn dan kunt u snel even aanbellen.

Oproep aan de bewoners

Wilt u toegevoegd worden aan de lijst van AED’ers en bent u in het bezit van een AED- of een BHV certificaat, dan kunt u zich opgeven bij Ben van Kampen. Ook als u bereid bent om de cursus van 2 avonden te volgen kunt u hier terecht. Vooral in het 6/14 hoog flat is het belangrijk dat er nog een aantal vrijwilligers zich aanmelden.

De contactgegevens zijn:

Ben van Kampen
Sparrendal 166
010-5923620
benvk166@caiway.nl