Regelgeving

Zowel Maasdelta, de bewonerscommissie als Maasdelta hebben leefregels opgesteld voor de gebouwen (zie de submenu-items), die grotendeels overlappen.
Hieronder vind u de samenvatting overzichtelijk onder elkaar:

 

Geluid
Wees zachtjes in de algemene ruimtes zoals portieken. Vooral             ’s avonds en ’s nachts.
Geen luidruchtige klussen uitvoeren met bijvoorbeeld een boor of hamer, voor 8.00 uur en na 19.30 uur.
Laat uw kinderen de openbare ruimtes niet als speelplaats gebruiken. Het is ook niet toegestaan te rolschaatsen, steppen, skaten e.d. in de hallen, galerijen en trappenhuizen.

Schoon gebouw
Neem uw post mee naar uw woning of gooi deze weg in de daarvoor bestemde papierbakken. Laat het niet naast de brievenbus liggen.
Gooi geen afval weg in de algemene ruimtes.
Gooi uw vuilniszakken weg in de daarvoor bestemde containers. Bewaar ze niet in de hal of de berging.
Niet urineren in de portiek, de hal of de berging.
De algemene ruimtes ook niet op een andere manier vervuilen. Het gebouw houden we samen schoon en fris.

Galerij obstakelvrij
Houd de galerijen, gangen en trappenhuizen vrij van obstakels.
Ook mogen geen fietsen in de lift. In noodgevallen moeten de hulpdiensten zoals de brandweer en ambulance snel en ongehinderd de woningen kunnen bereiken.

Ongedierte
Gooi geen etensresten en ander afval over uw balkon of galerij. Dit trekt ongedierte aan zoals ratten, muizen en ook vogels. Zij brengen schade toe aan gebouwen en veroorzaken overlast bij de omwonenden.

Huisdieren
Houd er rekening mee dat uw huisdier geen overlast veroorzaakt.
Houd uw hond aan de lijn wanneer u in het gebouw bent.
Doet uw huisdier per ongeluk zijn behoefte in de gemeenschappelijke ruimtes, tegen de gevel, of voor de ingang? Dan is het de bedoeling dat u dit gelijk zelf opruimt.

Veiligheid
Houd de entreedeur en deur van de brandtrap zoveel mogelijk gesloten om ongewenst bezoek te voorkomen. Dit is voor de veiligheid van de bewoners.
Gebruik de brandtrap alleen bij noodgevallen.

Roken
Roken is niet toegestaan in de algemene ruimtes, dus ook niet in de lift en de entree.