Geen Huurverhoging in 2021

Februari gaat de boeken in als een historische maand. Voor  het eerst heeft de regering gehoor gegeven aan de dringende oproep om de huren van de sociale huurwoningen niet te verhogen.  Heeft u al langere tijd een relatief hoge huur betaald ten opzichte van uw inkomen..? Dan zou u in aanmerking kunnen komen voor eenmalige huurverlaging. Maasdelta neemt hierover contact met u op. Maar let op, als uw inkomen in 2020 lager was dan uw inkomen in 2019, dan is het goed om zelf contact op te nemen over een mogelijke huurverlaging. De belastingdienst geeft uw inkomen van 2019 door aan de verhuurder omdat recentere gegevens nog niet bekend zijn. Zie voor de details over deze regeling: www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021

Maassluis Aardgasvrij

Datum presentatie 18 februari 2021

Gespreksleider Joost v.d Wal

Deelnemers:

Sjef Evers, wethouder duurzaamheid

Sjoerd Kuiper, wethouder ruimtelijke ordening

Wietske van Hooff, beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Maassluis

Menno Schokker, adviesbureau Merosch

Frank Prins, Woonwijzerwinkel

 

Beknopte samenvatting presentatie

Tijdens de presentatie kwamen de diverse deelnemers aan het woord en werd uitleg gegeven over het thema Maassluis aardgasvrij. Tijdens de uitleg was er gelegenheid om online vragen te stellen.    De vragen werden door de gespreksleider geselecteerd en  door de deelnemer die op dat moment aan het woord was beantwoord.      Alle vragen en antwoorden  zullen later op de website van de gemeente worden getoond.

Reden Maassluis aardgasvrij.

Naleven klimaatakkoord waardoor opwarming van de aarde wordt tegengegaan.  Zie website https://www.klimaatakkoord.nl/

Maassluis streeft ernaar om in 2040 aardgasvrij te zijn.

Transitieve warmte

Maassluis maakt plan voor transitieve verwarming.                                Dat plan moet eind 2021 gereed zijn.  Per wijk wordt bekeken hoe dit gaat gebeuren.

Grote kanshebbers zijn:                                                                                 Warmtenet (onder andere restwarmte van industrie)                            All Electric (elektrisch verwarmen)

Energiebesparende maatregelen
Deze zijn nodig om de klimaatdoelen te behalen en om de alternatieven voor gas te kunnen realiseren. Huiseigenaren en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor deze maatregelen.

Mogelijke financiering:

https://www.maassluis.nl/duurzaamheidslening

https://www.maassluis.nl/stimuleringslening

Huurders kunnen voor vragen over de verduurzaming van de woningen contact opnemen met hun verhuurder.

 

Planning                                                                                                                         Maart / April presentatie van concept Transvisie Warmte tijdens bijeenkomst voor bewoners en ondernemers

Na presentatie concept: opstellen definitieve Tansvisie Warmte. De visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Maassluis

Na vaststelling: maken van concrete wijkuitvoeringsplannen voor de wijken die als eerste aan de beurt zijn, samen met de bewoners en de organisatie.

Woonwijzerwinkel

Voor advies en aanschaf van energiebesparende middelen.                  In Rotterdam bevindt zich een innovatiecentrum waar men (na de coronacrisis terecht kan).

Woonwijzerwinkel Rotterdam

Directiekade 2
(haven 2600) Heijplaat
3089 JA Rotterdam
(010) 747 01 47

Eenvoudige tips van de  Woonwijzerwinkel voor energiebesparing:

  • Zet de temperatuur van het CV water op 60 graden
  • Plaats isolerende folie achter uw CV radiatoren
  • Plaats speciaal daarvoor gemaakte ventilatoren onder uw CV platen.
    Hierdoor wordt de warmte van uw radiatoren op een meer efficiënte manier in de ruimte gebracht wat energiebesparend werkt.

Te bekijken websites: