Categoriearchief: standaard

Huurverlaging gekregen Let op!!!

Ingezonden stuk
Huurverlaging gekregen? Check je huurtoeslag
19 juni 2023
Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.
Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een huur boven de 575 euro kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.
Huurverlaging: altijd voordeel!
Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit. Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.
Toeslag is een voorschot!
Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2023 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2023 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen.
Terugvordering voorkomen!
Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf goed op te letten.
Zelf doen
Je kunt inloggen op www.mijntoeslagen.nl . Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je inkomen dit jaar omhoog gaat, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.
Hulp vragen!
Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.
Huurverlaging niet doorgegeven?
Woningcorporaties moeten de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst doorgeven. Merk jij dat je corporatie dit niet heeft gedaan? Of help je huurders met hun belasting en merk je dat dit bij de huurders die jij helpt niet gebeurd is? De Woonbond hoort het graag (via het contactformulier).
HUURTOESLAG
Hoe je zelf huurverlaging kunt doorgeven staat op de website van de Belastingdienst www.mijnbelastingdienst.nl
Dat corporaties de huurverlaging aan de Dienst Toeslagen moeten doorgeven staat in deze circulaire van de overheid
Woonbond opgelucht nu kabinet afziet van normhuren
Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen
Aedes en Woonbond protesteren tegen bezuiniging op huurtoeslag
Raad van State kraakt versoberen huurtoeslag
Raad van State kraakt versoberen huurtoeslag, Woonbond roept op er vanaf te zien.

Inbrekers en dieven op het Sparrendal

Let op:

Ook al hebben we nu een nieuw bellenpaneel met videobellen, zodat we alleen degene die we kennen binnenlaten, het lukt inbrekers en dieven toch altijd weer om ongezien binnen te komen.

Gaat uw deurbel, laat dan alleen mensen binnen die u kent. Of als u iemand verwacht voor een reparatie. Vraag dan om een legitimatie. Laat de persoon even voor de deur wachten terwijl u belt met het betreffende bedrijf. De monteur begrijpt dit wel.

Nog niet zolang gelden is er bij een buurvrouw geld gestolen met een babbeltruc. Met een smoes kwam de dief binnen, vroeg om een glaasje water en hoppa…! Geld weg.  Bewaar waardevolle spullen altijd uit het zicht.

Mocht het toch gebeuren, doe dan altijd aangifte bij de politie.

Geen Huurverhoging in 2021

Februari gaat de boeken in als een historische maand. Voor  het eerst heeft de regering gehoor gegeven aan de dringende oproep om de huren van de sociale huurwoningen niet te verhogen.  Heeft u al langere tijd een relatief hoge huur betaald ten opzichte van uw inkomen..? Dan zou u in aanmerking kunnen komen voor eenmalige huurverlaging. Maasdelta neemt hierover contact met u op. Maar let op, als uw inkomen in 2020 lager was dan uw inkomen in 2019, dan is het goed om zelf contact op te nemen over een mogelijke huurverlaging. De belastingdienst geeft uw inkomen van 2019 door aan de verhuurder omdat recentere gegevens nog niet bekend zijn. Zie voor de details over deze regeling: www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021

Maassluis Aardgasvrij

Datum presentatie 18 februari 2021

Gespreksleider Joost v.d Wal

Deelnemers:

Sjef Evers, wethouder duurzaamheid

Sjoerd Kuiper, wethouder ruimtelijke ordening

Wietske van Hooff, beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Maassluis

Menno Schokker, adviesbureau Merosch

Frank Prins, Woonwijzerwinkel

 

Beknopte samenvatting presentatie

Tijdens de presentatie kwamen de diverse deelnemers aan het woord en werd uitleg gegeven over het thema Maassluis aardgasvrij. Tijdens de uitleg was er gelegenheid om online vragen te stellen.    De vragen werden door de gespreksleider geselecteerd en  door de deelnemer die op dat moment aan het woord was beantwoord.      Alle vragen en antwoorden  zullen later op de website van de gemeente worden getoond.

Reden Maassluis aardgasvrij.

Naleven klimaatakkoord waardoor opwarming van de aarde wordt tegengegaan.  Zie website https://www.klimaatakkoord.nl/

Maassluis streeft ernaar om in 2040 aardgasvrij te zijn.

Transitieve warmte

Maassluis maakt plan voor transitieve verwarming.                                Dat plan moet eind 2021 gereed zijn.  Per wijk wordt bekeken hoe dit gaat gebeuren.

Grote kanshebbers zijn:                                                                                 Warmtenet (onder andere restwarmte van industrie)                            All Electric (elektrisch verwarmen)

Energiebesparende maatregelen
Deze zijn nodig om de klimaatdoelen te behalen en om de alternatieven voor gas te kunnen realiseren. Huiseigenaren en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor deze maatregelen.

Mogelijke financiering:

https://www.maassluis.nl/duurzaamheidslening

https://www.maassluis.nl/stimuleringslening

Huurders kunnen voor vragen over de verduurzaming van de woningen contact opnemen met hun verhuurder.

 

Planning                                                                                                                         Maart / April presentatie van concept Transvisie Warmte tijdens bijeenkomst voor bewoners en ondernemers

Na presentatie concept: opstellen definitieve Tansvisie Warmte. De visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Maassluis

Na vaststelling: maken van concrete wijkuitvoeringsplannen voor de wijken die als eerste aan de beurt zijn, samen met de bewoners en de organisatie.

Woonwijzerwinkel

Voor advies en aanschaf van energiebesparende middelen.                  In Rotterdam bevindt zich een innovatiecentrum waar men (na de coronacrisis terecht kan).

Woonwijzerwinkel Rotterdam

Directiekade 2
(haven 2600) Heijplaat
3089 JA Rotterdam
(010) 747 01 47

Eenvoudige tips van de  Woonwijzerwinkel voor energiebesparing:

  • Zet de temperatuur van het CV water op 60 graden
  • Plaats isolerende folie achter uw CV radiatoren
  • Plaats speciaal daarvoor gemaakte ventilatoren onder uw CV platen.
    Hierdoor wordt de warmte van uw radiatoren op een meer efficiënte manier in de ruimte gebracht wat energiebesparend werkt.

Te bekijken websites:

Bezwaar WOZ waarde 2019

Beste bewoners.

Onlangs heeft u van de Gemeente Maassluis de aanslag ontvangen met betrekking tot de WOZ waarde van uw woning. Het is mogelijk dat de WOZ waarde echter te hoog is ingeschat namelijk €149.000,-.
Vorig jaar is er door een bewoner bezwaar gemaakt tegen de WOZ waarde van zijn/haar woning en deze is toen opnieuw getaxeerd. Hierbij is een veel lagere WOZ waarde vastgesteld, namelijk € 127.000.
Het is dus verstandig om tegen de WOZ waarde van uw woning bezwaar te maken indien deze hoger is ingeschat dan € 127.000.
Hoe u dit moet doen staat vermeld op de aanslag die u heeft ontvangen.
Als reden dient u dan te vermelden dat in 2018 een soortgelijke woning is getaxeerd op € 127.000 dus dat uw woning ook die waarde heeft.
Iedere bewoner zal dit individueel moeten doen want de Bewoners Commissie kan dit niet namens alle bewoners regelen.

Geslaagde inbraak met ontvreemding in de Sparrendalflat

Woensdag 13 juli in de avond, ergens tussen 19:00 en 21:00 toen de bewoner net eventjes weg was voor een boodschap, of mogelijk in de nacht toen de bewoner sliep, is er oneigenlijk toegang verleend tot 1 van de woningen in de 10 hoog en is het vakantiegeld verdwenen van de bewoner. De verdwijning werd pas in de ochtend geconstateerd.

Er zijn niet of nauwelijks inbraaksporen. Wel was het opvallend dat de voordeur vol met krassen zat. De bewoner had verzaakt om de voordeur goed op slot te draaien.

inbraak krassen

 

 

 

 

Het bekijken van de videobeelden heeft niets opgeleverd.

Poging inbraak Sparrendal

De politie pakte vrijdag drie mannen op na de melding van een inbraak aan de Sparrendal. Omwonenden keken mee en gaven waardevolle informatie door via de ‘buurt-WhatsApp’.

Een buurman alarmeerde vrijdagmiddag de politie nadat een kind van de buren op zijn balkon stond. Het kind was over de reling geklommen omdat een onbekende man aan de voordeur stond te rommelen.

WhatsApp
Het signalement van de man ging als lopend vuurtje over de WhatsApp-groep. Omwonenden waren daardoor alert en zagen de verdachte vanaf het Sparrendal in de richting van een auto lopen. Dit kenteken werd verspreid en ook aan de politie doorgegeven.

De personenauto reed korte tijd later over de Heemraadsingel in Rotterdam. Daar zetten agenten de auto aan de kant. De drie inzittenden (28 en 43 uit Algerije en een 34-jarige uit Maassluis) werden direct aangehouden.

Inbraken
Na onderzoek bij de woning aan de Sparrendal bleek dat de man daadwerkelijk had geprobeerd om binnen te komen. In het voertuig trof de politie spullen aan die van een inbraak elders in Maassluis afkomstig waren. De recherche is bezig met een onderzoek naar de mannen. Zij zitten daarvoor nog steeds vast.